Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00139/04052021/170735 - RMZLOC0
Дата/Час: 04.05.2021 16:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №606967 / 2021-03-29 / 168 / л
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН5157АК
Номер на ремарке: СН7253ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Иванов
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 62 пр.м³
Куб.м³ 32.86 м³
Общо: 1 бр. / 62 пр.м³ / 32.86 м³
Всичко: 1 бр. / 62 пр.м³ / 32.86 м³