Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4662/00226/04052021/165118 - YURFQU3
Дата/Час: 04.05.2021 16:52
По превозни билети:
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Кроношпан България, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: Кроношпан България
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Кроношпан България
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4747РВ
Номер на ремарке: СС5508ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Hевелин Нейков
Спедитор: Красимир Петров (Серия А № 6824)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 25.3 м³
Общо: 3 бр. / 55 пр.м³ / 25.3 м³
Всичко: 3 бр. / 55 пр.м³ / 25.3 м³