Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10580/00271/04052021/164850 - QCSBP66
Дата/Час: 04.05.2021 16:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №609217 / 2021-04-16 / 32 / е
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Пътува до:
Получател: Исмаил Галиб, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Межден, адрес: Иван Вазов 10
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Межден - Иван Вазов 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0008АМ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Денис Ашъм (Б 3392)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³