Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4662/00225/04052021/163719 - JYT72OO
Дата/Час: 04.05.2021 16:37
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: място за претоварване, обл. Силистра, общ. Алфатар, с. Алеково, адрес: 43 51'29" 27 19'58"
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Алеково - 43 51'29" 27 19'58"
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2796АМ
Километри: 0
Превозва се от: Ивелин Антонов
Спедитор: Красимир Петров (Серия А № 6824)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 9.2 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 9.2 м³
Всичко: 1 бр. / 20 пр.м³ / 9.2 м³