Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00222/08042021/121942 - 6RYUI7K
Дата/Час: 08.04.2021 12:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №599240 / 2021-01-27 / 38 / п
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Пътува до:
Получател: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Полковник Ламбриново - База Александър лес ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3143АН
Номер на ремарке: СС5511ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Валери Георгиев
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 191
Куб.м³ 19.12 м³
Общо: 191 бр. / 19.12 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 70
Куб.м³ 14 м³
Общо: 70 бр. / 14 м³
Всичко: 261 бр. / 33.12 м³