Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00132/08042021/115653 - IBR59A3
Дата/Час: 08.04.2021 12:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №604750 / 2021-03-09 / 14 / д
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна Промишлена Зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна Промишлена Зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ кв Чолаковци - чрез Дари лес
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1742ВС
Номер на ремарке: ВТ0982ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Добрин Мерсинков
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 114
Куб.м³ 8.36 м³
Общо: 114 бр. / 8.36 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 21
Куб.м³ 2.1 м³
Общо: 21 бр. / 2.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 14.4 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 14.4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 138 бр. / 35 пр.м³ / 31.46 м³