Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9721/00010/08042021/115127 - 6ES35UU
Дата/Час: 08.04.2021 11:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №601034 / 2021-02-08 / 148 / а1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул Орловска 164
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8513ВА
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Валери Петков (Б 4756)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 3
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 3 бр. / 0.9 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 12
Куб.м³ 2.07 м³
Общо: 12 бр. / 2.07 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 10
Куб.м³ 1.01 м³
Общо: 10 бр. / 1.01 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 13
Куб.м³ 2.46 м³
Общо: 13 бр. / 2.46 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 9
Пр.м3 0.61 пр.м³
Куб.м³ 0.61 м³
Общо: 9 бр. / 0.61 пр.м³ / 0.61 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 37
Пр.м3 2.98 пр.м³
Куб.м³ 2.98 м³
Общо: 37 бр. / 2.98 пр.м³ / 2.98 м³
Всичко: 84 бр. / 3.59 пр.м³ / 10.03 м³