Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4449/00061/23022021/184504 - VQ6MIE4
Дата/Час: 23.02.2021 18:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №601374 / 2021-02-10 / 264 / ц
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Д. ЛЕСГРУП. 2019.ЕООД, обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, адрес: жк. МЛАДОСТ. бл. 312.вхА.ет.4.ап.12, ЕИК: 205845858
Пътува до:
Получател: Асеное Еоод, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Петър Парчевиц 25,а, ЕИК: 104673002
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ул Отец Паисий 8а
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4441КА
Номер на ремарке: ВТ1930ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Радослав Радославов
Спедитор: Пламен Танковски (А9549)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 27.5 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³
Всичко: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³