Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00052/23022021/181511 - KYD8ONF
Дата/Час: 23.02.2021 18:15
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДАРИСТАРТ ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул. Добруджа 22а, ЕИК: 204206896
Пътува до:
Получател: Радостин Янков, обл. Силистра, общ. Алфатар, с. Цар Асен, адрес: ул.Първа 1
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Цар Асен - ул.Първа 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5943АК
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Димитров
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³