Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4529/00103/23022021/180028 - EJ61H9E
Дата/Час: 23.02.2021 18:01
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - ул. дълга лъка
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ3229КС
Номер на ремарке: СТ3031ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Диан Георгиев
Спедитор: Стоян Йорданов (А5851)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 47 пр.м³
Куб.м³ 28.2 м³
Общо: 3 бр. / 47 пр.м³ / 28.2 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 4 бр. / 52 пр.м³ / 31.2 м³