Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00053/23022021/175256 - PCSGE4A
Дата/Час: 23.02.2021 17:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №599690 / 2021-01-29 / 406 / р
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, адрес: , ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Вълчовци - Деривацията
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5319ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Атанасов
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³