Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4479/00050/23022021/174233 - TX2Q1F0
Дата/Час: 23.02.2021 17:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №600915 / 2021-02-08 / 109 / х
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна Промишлена Зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4187ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Христов
Спедитор: Анчо Георгиев (1701)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.55 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.55 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.55 м³