Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4529/00102/23022021/172643 - HJS0Z7U
Дата/Час: 23.02.2021 17:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №599344 / 2021-01-28 / 383 / р
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Средни колиби - м. Дойнов мост
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ08484
Километри: 0
Превозва се от: Седжатин Джебиров
Спедитор: Стоян Йорданов (А5851)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 17 пр.м³
Куб.м³ 10.2 м³
Общо: 1 бр. / 17 пр.м³ / 10.2 м³
Всичко: 1 бр. / 17 пр.м³ / 10.2 м³