Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4456/00030/23022021/174715 - NW9D8ZF
Дата/Час: 23.02.2021 17:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №595742 / 2021-01-15 / 148 / ю1
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Черновръх - черновръх
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2499АХ
Номер на ремарке: ЕВ4252ЕА
Километри: 0
Превозва се от: илиан Михайлов
Спедитор: Александър Стоянов (А5664)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 18
Куб.м³ 6.95 м³
Общо: 18 бр. / 6.95 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 114
Куб.м³ 21.53 м³
Общо: 114 бр. / 21.53 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 19
Куб.м³ 2 м³
Общо: 19 бр. / 2 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 55
Куб.м³ 4.06 м³
Общо: 55 бр. / 4.06 м³
Всичко: 206 бр. / 34.54 м³