Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00047/23022021/124757 - J1UVKPO
Дата/Час: 23.02.2021 12:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №596701 / 2021-01-19 / 301 / в
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: Елваис ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул Крайбрежна 3, ЕИК: 814215184
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Костел - тир станция Кантона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н7581ВА
Километри: 0
Превозва се от: Енчо Костов
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³