Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4624/00075/23022021/162836 - 1OQE4AQ
Дата/Час: 23.02.2021 16:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №589872 / 2021-01-05 / 1079 / к
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Зейнур Васви Ахмед, обл. Разград, общ. Исперих, с. Къпиновци, адрес: ул Лудогорие 60
Пътува до:
Получател: Зейнур Васви Ахмед, обл. Разград, общ. Исперих, с. Къпиновци, адрес: ул.Лудогорие 60
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Къпиновци - ул.Лудогорие 60
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР7918ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Мехмед Реджеб
Спедитор: Себайдин Мехмед (А 6037)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³