Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4529/00542/01082020/141302 - 1M04PRV
Дата/Час: 01.08.2020 14:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №565521 / 2020-07-08 / 376 / е
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДАРИ- ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална, № 10, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Бадевци - м. кариерата
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9789КК
Километри: 0
Превозва се от: Иван Иванов
Спедитор: Стоян Йорданов (А5851)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Дървесина: Череша
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³