Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00047/01082020/143508 - 7OOAKB8
Дата/Час: 01.08.2020 14:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №566564 / 2020-07-15 / 44 / н
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Гюнай Хюсеин Салим, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Суходол, адрес: ул 12 Ном 5
Пътува до:
Получател: Гюнай Хюсеин Салим, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Суходол, адрес: ул 12 Ном 5
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Суходол - ул 12 Ном 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: В9940КВ
Километри: 0
Превозва се от: Освен Ахмед
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³