Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10924/00024/01082020/124723 - 3U89JEI
Дата/Час: 01.08.2020 13:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №567862 / 2020-07-22 / 134 / с2
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КАЛИНА 2013 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Иван Вазов" № 25, ет.2, ап.4, ЕИК: 203110614
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Станчов хан - ловна чешма
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0994ВК
Километри: 0
Превозва се от: огнян георгиев
Спедитор: Александър Пандаузов (Б5375)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.59 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.59 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.53 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.53 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 10
Куб.м³ 1 м³
Общо: 10 бр. / 1 м³
Всичко: 12 бр. / 4 пр.м³ / 3.12 м³