Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9533/00165/01082020/132604 - A0OJS9I
Дата/Час: 01.08.2020 13:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №561267 / 2020-06-12 / 1158 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Николина Неделчева Колева, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Скала, адрес: ул Първа 17
Пътува до:
Получател: Николина Неделчева Колева, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Скала, адрес: ул Първа 17
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Скала - ул Първа 17
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0008АМ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Румен Русев (А6361)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.32 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.32 м³
Всичко: 4 бр. / 8 пр.м³ / 4.52 м³