Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9533/00164/01082020/131329 - 1QRWJE9
Дата/Час: 01.08.2020 13:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №561267 / 2020-06-12 / 1158 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Крум Димитров Крумов, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул Васил Левски 34
Пътува до:
Получател: Крум Димитров Крумов, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул Васил Левски 34
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: гр. Дулово - ул Васил Левски 34
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0008АМ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Румен Русев (А6361)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.16 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.16 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.58 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.58 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.9 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.9 м³
Всичко: 4 бр. / 10 пр.м³ / 5.84 м³