Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4577/00041/01082020/125126 - S8AGMC9
Дата/Час: 01.08.2020 12:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №554959 / 2020-04-30 / 197 / н
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Пътува до:
Получател: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул."България"№10
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9563КА
Километри: 0
Превозва се от: Светослав Великов
Спедитор: Ефраим Махмудов (А-8213)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 131
Куб.м³ 4.78 м³
Общо: 131 бр. / 4.78 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 406
Куб.м³ 7.8764 м³
Общо: 406 бр. / 7.8764 м³
Всичко: 537 бр. / 12.6564 м³