Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11187/00246/01082020/115535 - HJLY8AV
Дата/Час: 01.08.2020 11:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №555473 / 2020-05-05 / 323 / ж
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Иван Стоянов Петров, обл. Силистра, общ. Алфатар, гр. Алфатар, адрес: Ул.Ал.Стамболийски
Пътува до:
Получател: Добрин Добрев, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Калипетрово, адрес: Ул.
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Калипетрово - Ул.
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0908МС
Километри: 0
Превозва се от: Добрин Добрев
Спедитор: Илиян Станев (Б 6254)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³