Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11187/00245/01082020/114048 - 5WZVUPF
Дата/Час: 01.08.2020 11:41
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Пътува до:
Получател: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Полковник Ламбриново - Ул.Първа
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3142АН
Номер на ремарке: СС5840ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Валери Георгиев
Спедитор: Илиян Станев (Б 6254)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.16 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.16 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 41 пр.м³
Куб.м³ 22.14 м³
Общо: 1 бр. / 41 пр.м³ / 22.14 м³
Всичко: 2 бр. / 45 пр.м³ / 24.3 м³