Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00213/30062020/204412 - 6IKVHVE
Дата/Час: 30.06.2020 20:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №557788 / 2020-05-21 / 126 / б
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Мирослав Велчев Кунев, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: с. стоките Кв. Топалите
Пътува до:
Получател: Мирослав Велчев Кунев, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: с. стоките кв. Топалите
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Стоките - с. стоките кв. Топалите
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3782ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Мирослав Кунев
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.9 пр.м³
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 1 бр. / 0.9 пр.м³ / 0.9 м³
Всичко: 1 бр. / 0.9 пр.м³ / 0.9 м³