Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00791/30062020/191352 - GDCBJF2
Дата/Час: 30.06.2020 19:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №541975 / 2020-01-20 / 132 / о
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Пламен Станчев, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: улица Хан Крум 16
Пътува до:
Получател: Пламен Станчев, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: улица Хан Крум 16
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - улица Хан Крум 16
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р98346
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Станчев
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 0.9 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 1.45 м³