Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4480/00086/30062020/182424 - EQRMUB0
Дата/Час: 30.06.2020 18:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №539719 / 2020-01-14 / 154 / в
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: Т. Д. 1Еоод, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: ул. Н. Село27
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Свилоцел
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7879ВА
Номер на ремарке: Р5772ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Енчо. Енчев
Спедитор: Йордан Савов (1267)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 36 пр.м³
Куб.м³ 21.6 м³
Общо: 1 бр. / 36 пр.м³ / 21.6 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 3 бр. / 47 пр.м³ / 28.2 м³