Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4491/00077/30062020/170951 - VHA513D
Дата/Час: 30.06.2020 17:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №550881 / 2020-03-18 / 388 / г
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: КВ. ЧОЛАКОВЦИ, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: КВ. ЧОЛАКОВЦИ, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - КВ. ЧОЛАКОВЦИ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0046ВС
Номер на ремарке: ВТ0732ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Найден Добрев
Спедитор: Васил Йорданов (А 2377)
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 60 пр.м³
Куб.м³ 36 м³
Общо: 1 бр. / 60 пр.м³ / 36 м³
Всичко: 1 бр. / 60 пр.м³ / 36 м³