Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00572/30062020/165832 - 1WFQ0WK
Дата/Час: 30.06.2020 16:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №555935 / 2020-05-08 / 271 / о
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "Маркони груп лес" ЕООД, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, адрес: бул.Александър Стамболийски №50, ЕИК: 203110960
Пътува до:
Получател: Еюб Мустафа Али, обл. Разград, общ. Самуил, с. Самуил, адрес: ул. Вихрен 6
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Самуил - ул. Вихрен 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9008КК
Километри: 0
Превозва се от: Петър Костадинов
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.45 м³