Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00267/30062020/171727 - HJJQ86O
Дата/Час: 30.06.2020 16:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №534444 / 2020-01-03 / 51 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Неша ЕООД, обл. Шумен, общ. Каолиново, с. Загориче, адрес: ул."Витоша" № 1, ЕИК: 127611522
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - промишлена зона ф-ма Кроношпан
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н4823ВТ
Номер на ремарке: Н0443ЕК
Километри: 0
Превозва се от: сали Юсуф
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 60 пр.м³
Куб.м³ 30.6 м³
Общо: 1 бр. / 60 пр.м³ / 30.6 м³
Всичко: 1 бр. / 60 пр.м³ / 30.6 м³