Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00171/30062020/163743 - O25AVPC
Дата/Час: 30.06.2020 16:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №552393 / 2020-04-03 / 10065 / в
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Христо Лалев, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Бериево, адрес: ул.Стамболийски4
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Бериево - ул.Стамболийски4
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН1302КС
Километри: 0
Превозва се от: Ивайло Ангелов
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³