Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4573/00097/30062020/164925 - B2RRYM6
Дата/Час: 30.06.2020 16:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №555265 / 2020-05-04 / 211 / е1
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Пътува до:
Получател: "Елит комерс"ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ул."Патриарх Евтимий"№66
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9236КК
Номер на ремарке: ВТ8035ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: иванчо иванов
Спедитор: Айдън Адем (А-8213)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 52 пр.м³
Куб.м³ 28.6 м³
Общо: 1 бр. / 52 пр.м³ / 28.6 м³
Всичко: 1 бр. / 52 пр.м³ / 28.6 м³