Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00170/30062020/163000 - L0J5FRG
Дата/Час: 30.06.2020 16:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №552393 / 2020-04-03 / 10065 / в
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Георги Генков, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Шумата, адрес: ул.Люляк 3
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Шумата - ул.Люляк 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2926АА
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Ангелов
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³