Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4518/00042/30062020/161804 - S7A62ZR
Дата/Час: 30.06.2020 16:12
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - ШирокаЛъка
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4884ВН
Номер на ремарке: ВТ0129ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: СтоянХристов
Спедитор: Енчо Енев (А 5928)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 56 пр.м³
Куб.м³ 30.8 м³
Общо: 5 бр. / 56 пр.м³ / 30.8 м³
Всичко: 5 бр. / 56 пр.м³ / 30.8 м³