Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11116/00146/30062020/161202 - 2IY6KYH
Дата/Час: 30.06.2020 16:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №556367 / 2020-05-12 / 303 / з
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: Февзи Ахмед, обл. Разград, общ. Лозница, с. Градина, адрес: ул. Г. Бенковски 16
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Градина - ул. Г. Бенковски 16
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2481АМ
Километри: 0
Превозва се от: Съдкъ Ахмедов
Спедитор: Салих Бошнак (Б 3650)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1.8 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 1.8 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 3.8 пр.м³ / 2.9 м³