Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11116/00145/30062020/160858 - 7GH9MOR
Дата/Час: 30.06.2020 16:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №556367 / 2020-05-12 / 303 / з
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: Афизе Шабан, обл. Разград, общ. Лозница, с. Градина, адрес: ул. Г. Бенковски 10
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Градина - ул. Г. Бенковски 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2481АМ
Километри: 0
Превозва се от: Съдкъ Ахмедов
Спедитор: Салих Бошнак (Б 3650)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2.4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 2.4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 3.4 пр.м³ / 2.95 м³