Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00331/30062020/160353 - W76NBML
Дата/Час: 30.06.2020 16:04
По превозни билети:
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5639АХ
Номер на ремарке: ЕВ0842ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Димитров
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11.2 м³
Общо: 4 бр. / 20 пр.м³ / 11.2 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.8 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.8 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.92 м³
Общо: 2 бр. / 7 пр.м³ / 3.92 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 10.08 м³
Общо: 4 бр. / 18 пр.м³ / 10.08 м³
Всичко: 11 бр. / 50 пр.м³ / 28 м³