Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11116/00144/30062020/160514 - H8DK5X7
Дата/Час: 30.06.2020 16:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №556367 / 2020-05-12 / 303 / з
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: Ахмед Ембрула, обл. Разград, общ. Лозница, с. Градина, адрес: ул. хан крум 12
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Градина - ул. хан крум 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8489АТ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Бонев
Спедитор: Салих Бошнак (Б 3650)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³