Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11116/00143/30062020/160146 - 55WBZVE
Дата/Час: 30.06.2020 16:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №556367 / 2020-05-12 / 303 / з
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Пътува до:
Получател: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Градина - ул. В. Левски 23
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8489АТ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Бонев
Спедитор: Салих Бошнак (Б 3650)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 3.6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 2 бр. / 3.6 пр.м³ / 3.6 м³
Всичко: 2 бр. / 3.6 пр.м³ / 3.6 м³