Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4518/00041/30062020/160905 - MOSTW5T
Дата/Час: 30.06.2020 16:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №542863 / 2020-01-22 / 193 / и
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Тодювци - ТирСтанция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9789КК
Километри: 0
Превозва се от: ИванХристов
Спедитор: Енчо Енев (А 5928)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³