Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00266/30062020/153153 - RZ5VELD
Дата/Час: 30.06.2020 15:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №536878 / 2020-01-08 / 34 / г
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ловела ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност "До шосето", ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: УдексЕООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: Ул. Промишлена9, ЕИК: 117613126
Направление: Обл. Русе, Общ. Сливо поле
Адрес: гр. Сливо поле - Ул. Промишлена9
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3970КВ
Номер на ремарке: Р5991ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Петров
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 243
Куб.м³ 29.12 м³
Общо: 243 бр. / 29.12 м³
Всичко: 243 бр. / 29.12 м³