Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4523/00191/23052020/155114 - C2I80BH
Дата/Час: 23.05.2020 15:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №553869 / 2020-04-21 / 15 / х
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: РАФАИЛОВ-ЛЕС ООД, обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, адрес: КАТЯ ДИМИТРОВА 8, ЕИК: 202233025
Пътува до:
Получател: ЕМО и КО ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: бул. Стефан Стамболов 100, ЕИК: 201877456
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: гр. Бяла - бул. Стефан Стамболов 100
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6491АК
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Арнаудов
Спедитор: Николай Иванов (А5850)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 8.25 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³
Всичко: 1 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³