Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4480/00071/23052020/153104 - JP5H0OH
Дата/Час: 23.05.2020 15:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №541109 / 2020-01-16 / 160 / о
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Айемси Груп ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: ул. Бузлуджа 12, ЕИК: 201497888
Направление: Обл. Търговище, Общ. Антоново
Адрес: с. Разделци - ул. Бузлуджа 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7879ВВ
Номер на ремарке: ОВ1263
Километри: 0
Превозва се от: Мирослав. Хинов
Спедитор: Йордан Савов (1267)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 24 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 24 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 3 бр. / 50 пр.м³ / 30 м³