Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00116/23052020/141024 - Q58BIAI
Дата/Час: 23.05.2020 14:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №556046 / 2020-05-11 / 3 / ф
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ1759СН
Номер на ремарке: РВ2879ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Христо Димитров
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 27.9 м³
Общо: 1 бр. / 45 пр.м³ / 27.9 м³
Всичко: 1 бр. / 45 пр.м³ / 27.9 м³