Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00262/23052020/140334 - FH889JP
Дата/Час: 23.05.2020 14:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №555019 / 2020-04-30 / 45 / з
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВНН"ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: ул."Бачо Киро"№7, ЕИК: 117658694
Пътува до:
Получател: "ВНН"ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: ул."Бачо Киро"№7, ЕИК: 117658694
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: гр. Бяла - ул.Васил Априлов-27
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т0307АК
Километри: 0
Превозва се от: Радостин Радев
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Всичко: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³