Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4662/00138/23052020/133627 - ZHJBD66
Дата/Час: 23.05.2020 13:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №539749 / 2020-01-14 / 315 / б
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: ЕТ Крис Груп, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна промишна зона база База ЕТ Крис Груп
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Западна промишна зона база База ЕТ Крис Груп
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4792АР
Номер на ремарке: СС0139ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Иван Митев
Спедитор: Красимир Петров (Серия А № 6824)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 20 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 20 м³
Всичко: 1 бр. / 40 пр.м³ / 20 м³