Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00046/14022020/175007 - YFF9925
Дата/Час: 14.02.2020 18:02
По превозни билети:
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна Промишлена Зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ кв Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7879ВА
Номер на ремарке: ВТ0676ЕЕ
Километри: 763755
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 613
Куб.м³ 12.26 м³
Общо: 613 бр. / 12.26 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 6
Пр.м3 42 пр.м³
Куб.м³ 25.2 м³
Общо: 6 бр. / 42 пр.м³ / 25.2 м³
Всичко: 619 бр. / 42 пр.м³ / 37.46 м³