Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00045/14022020/174136 - XY9U3ZG
Дата/Час: 14.02.2020 17:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №540503 / 2020-01-15 / 16 / д
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Сушица - Ловна чешма N:43.161780788, E :25.472676012
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3058КР
Километри: 16139
Превозва се от: Сергей Лилов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 103
Куб.м³ 2.06 м³
Общо: 103 бр. / 2.06 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 104 бр. / 7 пр.м³ / 6.26 м³