Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4595/00015/14022020/173439 - ZS4TAXM
Дата/Час: 14.02.2020 17:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №539806 / 2020-01-14 / 114 / с
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Пътува до:
Получател: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: гр. Дулово - местността гробището
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0638СВ
Номер на ремарке: СС2323ЕВ
Километри: 860720
Превозва се от: шевкет ахмед
Спедитор: Мехмед Голеш (А2856)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 46 пр.м³
Куб.м³ 26.22 м³
Общо: 1 бр. / 46 пр.м³ / 26.22 м³
Всичко: 1 бр. / 46 пр.м³ / 26.22 м³