Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00044/14022020/162454 - MWRINKJ
Дата/Час: 14.02.2020 16:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №540503 / 2020-01-15 / 16 / д
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Сушица - Ловна чешма N :43.161780788, E :25.472676012
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7536КМ
Километри: 1999
Превозва се от: Мариян Семов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 102
Куб.м³ 2.04 м³
Общо: 102 бр. / 2.04 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 103 бр. / 7 пр.м³ / 6.24 м³